Vilkår for bruk 

Miele Downloads 

 1. Denne avtalen styrernedlastingog bruk av programvare og informasjon fra Miele Materialet»). Ved å laste ned slik programvare og informasjon, godtar brukeren den til enhver tid gjeldende versjon av disse vilkårene i denne avtalen. 
 2. Materialeter vanligvis tilgjengelig for nedlasting 24 timer i døgnet hele uken, men Miele gir ingen garanti for kontinuerlig drift og kan ikke holdes ansvarlig ved eventuelle brudd i tilgjengelighet. 
 3. Miele etterstreber å holdeMaterialet som ligger tilgjengelig for nedlasting oppdatert. Miele forbeholder seg imidlertid retten til å foreta endringer i Materialet når som helst og uten forvarsel, for eksempel på bakgrunn av teknisk eller økonomisk utvikling eller endrede rammebetingelser, deriblant prismessige eller kommersielle endringer.           

Brukerens rettigheter og ansvar 

 1. Materialetsom ligger tilgjengelig for nedlasting er Mieles (eller tredjeparters) eiendom, og det er beskyttet av immaterielle rettigheter som opphavsrett, designrett og varemerkerett. Enhver utnyttelse av Materialet, herunder reproduksjon, distribusjon, presentasjon, overføring eller tilgjengeliggjøring, eller   tilpasning eller transformasjon av Materialet, er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Miele eller den respektive eier av rettighetene. 
 2. Med unntak av det som følger av preseptorisk lov, kanMiele-programvaren ikke kopieres, videreselges, lånes ut eller gis til uautoriserte tredjeparter. Miele-programvaren inneholder forretningshemmeligheter. Av denne årsaken kan ikke programvaren inversutvikles, dekompileres, demonteres eller på annen måte manipuleres for å oppnå en annen brukbar form.  
 3. 3. Miele gir brukeren en enkel, til enhver tid gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett til å brukeMaterialetfor å støtte forretningstransaksjoner som utføres i henhold til eksisterende forretningsavtaler med Miele. Eventuelle merknader om opphavsrett og lignende rettigheter videreføres  
 4. 4. Miele understreker at dataoverføring over Internett ikke er sikker. Det er ikke utelukket at dataene kommer fra uvedkommende eller er forfalsket.

Mieles Ansvar 

 1. Det gis ingen garantier ellertilsikringer gjennom Materialet eller disse vilkårene. Dermed kan det heller ikke utledes garantikrav herfra. 
 2. Miele skal ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for nøyaktigheten, fullstendigheten, kvaliteten og påliteligheten av informasjonen, eller av resultatene som kan oppnås gjennom bruk av informasjoneni Materialet. Miele er ikke ansvarlig for eventuelle skader forårsaketav bruk av Materialet, for eksempel driftsavbrudd, tapt fortjeneste, tap av informasjon og data osv. Brukeren skal kun ta avgjørelser om bruk av Materialet i samråd med Miele. 
 3. Miele skal heller ikke holdes ansvarlig for skader som følge av bruk av, eller manglende evne til å brukeMaterialet, maskinvare- eller programvarefeil eller feil systeminnstillinger forårsaket av brukeren.Materialet brukes på eget ansvar. Miele påtar seg intet ansvar for programvare og tilhørende informasjon, heller ikke hva gjelder anvendelighet, nøyaktighet, fullstendighet og fravær av virus.                       
 4. Mieleskalheller ikke holdes ansvarlig for skader som forårsakes av virus, trojanske hester, phishing eller lignende programmer, eller for programmer, programdeler eller koder som fører til lignende forringelse, ødeleggelse eller avstenging av systemer eller deler av disse. Brukeren skal selv iverksette tiltak for å beskytte seg mot virus og andre ødeleggende data. 
 5. Miele kan ikke holdes ansvarlig for feilaktig overføring av data som sendes til Mieleellertredjeparters manipulering av disse dataene, særlig ved uautorisert tilgang til Mieles nettverk og systemer, forutsatt at slik tilgang ikke er Mieles ansvar. 
 6. Ansvar skal ikke utelukkes hvis ansvar er obligatorisk, for eksempel i tilfeller av forsett, grov uaktsomhet ved kvalitetsgarantier eller på grunn av kontraktbrudd, i tilfeller med dødsfall, personskade eller helseskade, samt ansvar under produktansvarsloven. Erstatning for brudd på grunnleggende kontraktsforpliktelser er begrenset til typiske, forutsigbare skader,såfremtdet ikke gjelder forsett eller grov uaktsomhet. Tilbakeføring av bevisbyrden til ulempe for brukeren skal ikke gjelde. 

Visning av PDF-filer 

Du trenger Adobe Acrobat Reader for å kunne vise PDF-filer. 

Visning av CAD-data 

Planleggingsdata muliggjør enkel, rask og sikker planlegging i to og delvis tredimensjonale front- og grunnriss. Planleggingsrelaterte data som mål, tilkoblingspunkter og nødvendige installasjoner på stedet lagres. 

Du trenger en spesiell programvare for å kunne vise CAD-filer. CAD-data fra Miele er tilgjengelige i ulike formater, som er kompatible med de vanligste CAD-programmene: 

3DS: http://en.wikipedia.org/wiki/.3ds 

DWG: http://en.wikipedia.org/wiki/.dwg 

OBJ: http://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file 

STEP: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303-21 

Maskinenes tegningsfiler er eventuelt merket med "EL" (elektro), "D" (damp) eller "G" (gass). Tilleggene "D", "S", "V" og "R" står for toppvisning, sidevisning, frontvisning og bakre visning av maskinene. 

Mottakeren er ansvarlig for riktig valg og konsekvensene av å bruke dataene, samt tiltenkte eller oppnådde resultater. Ansvar for skader eller følgeskader er utelukket. 

Ta gjerne kontakt hvis du har videre spørsmål: 

Til kontaktskjemaet 

Cookie Notice


Miele AS benytter informasjonskapsler (cookies) på denne nettsiden. I denne erklæringen vil vi gi en detaljert redegjørelse forhvilke type informasjonskapsler som benyttes av Miele, hvilke opplysninger de behandler, varigheten til informasjonskapslene og dine rettigheter i forbindelse med informasjonskapslene. Din nåværende innstilling med hensyn til informasjonskapsler som krever samtykke:

Analyse, markedsføringog personalisering

Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake ditt samtykke.

1.     Generelt

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din datamaskin eller enhet når du bruker våre nettsteder. Når du besøker Mieles nettside, kan en informasjonskapsel lagres i ditt system. Informasjonskapselen inneholder en unik rekke med tegn som kan brukes til å identifisere nettleseren din neste gang du besøker vår nettside. Det finnes to grunnleggende typer informasjonskapsler:

· Midlertidige informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene, også kalt sesjonsavhengige informasjonskapsler, lagres midlertidig på datamaskinen eller enheten din under ditt besøk på nettstedet vårt og blir deretter slettet.

· Fast informasjonskapsel: Disse informasjonskapslene forblir på datamaskinen din i en lengre periode.

 

Generelt bruker Miele ulike Internett-teknologier (f.eks. informasjonskapsler, Java-Script) for å gjøre det enklere for deg å bruke og optimalisere Internett-applikasjonene til Miele. Det inkluderer bruk av Internett-teknologierfor å

 

· Identifisere deg når du logger inn i vår nettbutikk og for å sikre at gyldige sikkerhetsstandarder, optimalisert for deg, blir overholdt.

· Hjelpe oss med åhuske produkter du har lagt til i din handlekurv eller notisblokk.

· Vise hvor mange produkter du har lagt til i handlekurven eller notisblokken på nettstedet.

· Minne oss på det valgte språket ditt under nettleserøkten, slik at du lettere kan navigere på våre sider.

· Analysere data, slik som evaluering av antall besøkende på vårt nettsted eller de mest besøkte nettstedene. Vi bruker analyseresultatene med det formål å optimalisere nettstedet.

Ved å endre innstillingene for informasjonskapsler i nettleseren din, kan du deaktivere eller begrense overføringen av informasjonskapsler. Du kan når som helst slette allerede lagrede informasjonskapsler. Ytterligere nettleserspesifikk informasjon om hvordan du sletter informasjonskapsler finner du her:

· For Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7

· For Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox

· For Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

· For Safari: https://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471


Vær oppmerksom på at hvis du deaktiverer informasjonskapsler, vil du ikke lenger kunne bruke alle funksjonene på nettstedet. I menyen i de fleste nettlesere finner du innstillingsalternativer for bruk av informasjonskapsler. En nettleser har vanligvis følgende innstillingsalternativer:

· Se informasjonskapsler,

· Tillat informasjonskapsler,

·  Deaktivere alle eller visse informasjonskapsler,

· Deaktivere alle informasjonskapsler når du lukker nettleseren,

· Blokkere informasjonskapsler,

· Varsle når en informasjonskapsel skal plasseres,

· Innvending mot sporing av webanalyse (opt-out).


Når du besøker nettstedet vårt, informerer en fane deg om bruken av informasjonskapsler og ber om ditt samtykke til informasjonskapsler som krever samtykke. Du kan trekke tilbake ditt samtykke når som helst med virkning for fremtiden, noe vi forklarer nærmere i denne erklæringen om informasjonskapsler.

 

2.      Teknisk nødvendige informasjonskapsler (essensielle informasjonskapsler)

 

Essensielle informasjonskapsler er nødvendige for navigering på nettstedene og for å bruke nettstedets funksjoner, slik som tilgang til registreringsdelen av nettstedet eller bruke vårt chatteverktøy. Uten disse informasjonskapslene er visse funksjoner på nettstedet ikke mulig.

Behandlingsgrunnlaget for behandlingen av personopplysninger ved bruk av teknisk nødvendige informasjonskapsler er berettigede interesser i henhold til GDPR artikkel 6 (1) (f). Den berettigede interessen er at denne behandlingen er nødvendig fornavigering på nettstedene og bruk av nettstedets funksjoner. Innsamlet data av teknisk nødvendige informasjonskapsler brukes ikke til å lage brukerprofiler.

Essensielle informasjonskapsler kan ikke deaktiveres. De essensielle informasjonskapslene vi bruker er hovedsakelig såkalte sesjonsavhengige informasjonskapsler, som vanligvis slettes automatisk etter at nettleserøkten er avsluttet.

Noen essensielle informasjonskapsler blir levert av og/eller aksessert av tredjeparter. Detaljer om tredjeparter og deresverktøy som vi bruker essensielle informasjonskapsler for er forklart nedenfor.


2.1  Google


På vår nettside bruker vi forskjellige essensielle informasjonskapsler levert og/eller brukt av Google Ireland Limited («Google»), et selskap inkorporert og regulert under irsk lov (registreringsnummer: 368047) med sitt hovedkontor i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland («Google»). Mer informasjon om disse Google Tjenestene finner du nedenfor og på https://policies.google.com/technologies/ads

Google Tag Manager
Google Tag Manager er et taghåndteringssystem (TMS) som tillater nettsteder raskt og enkelt å oppdatere målekoder og relaterte kodefragmenter som er kjent somtaggerpå deres nettsteder og mobilapper. Når det lille segmentet av Tag Manager kode er lagt til et prosjekt, kan nettstedet trygt og enkelt distribuere analyser og målingskodekonfigurasjoner fra et nettbasert brukergrensesnitt.Mer informasjon om Google Tag Manger finner du her.


Google reCAPTCHA
For å sikre tilstrekkelig datasikkerhet når du sender inn et internett-skjema (f.eks. påmelding til nyhetsbrev) bruker vi Google-tjenesten reCAPTCHA i visse tilfeller. Dette gjøres for å skille om teksten er lagt inn av et menneske eller misbrukes gjennom automatisert, maskinell bearbeiding. Tjenesten bruker din IP-adresse og, om nødvendig, andre data som kreves av Google for reCAPTCHA-tjenesten og overfører de til Google. I denne forbindelse gjelder de avvikende bestemmelsene for personvernregler fra Google Inc. Ytterligere informasjon om retningslinjene for personvernregler fra Google Inc. finner du her.


 

2.2   Flere detaljer

Flere detaljer om hver enkelt essensiell informasjonskapsel vi bruker, finner du i den følgende tabellen:

Navn

Tredjepart

Formål

Lagringstid

NID

 

 

 

 

 

 

Google

 

 

 

 

 

 

Google Tag Manager

6 måneder

gtm_auth

Sesjon

gtm_debug

gtm_preview

grecaptcha

 

Google

 

Google ReCAPTHCA

 

Sesjon

 3       Informasjonskapsler for analyse, markedsføring og personalisering
Vi bruker også informasjonskapsler på vår nettside som muliggjør en analyse av din brukeratferd (såkalte informasjonskapsler for analyse). Med disse informasjonskapslene samler og lagrer vi følgende data:·        Hvor ofte en nettside blir besøkt·        Søkeord·         Bruk av nettstedsfunksjoner 

Innsamlet data ved hjelp av informasjonskapsler er pseudonymisert, slik at det ikke lenger er mulig å tilordne dataene til den respektive brukeren uten tilleggsdata.

 

Denne behandlingen gjør det mulig for oss å forbedre kvaliteten og innholdet på vår nettside. Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen av personopplysninger er samtykke i henhold til GDPR artikkel 6 (1) (a). Du kan trekke tilbake ditt samtykke når som helst med virkning for fremtiden, ved å administrere innstillingene øverst i denne Erklæringen.

 

Noen analyse-informasjonskapsler er levert av og/eller aksessert av tredjeparter. Detaljer om tredjeparter og deres verktøy som vi bruker informasjonskapsler for analyse for er forklart nedenfor.

 

3.1  Google


På vår nettside bruker vi forskjellige informasjonskapsler for analyse levert og/eller brukt av Google Ireland Limited («Google»), et selskap inkorporert og regulert under irsk lov (registreringsnummer: 368047) med sitt hovedkontor i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland («Google»). Mer informasjon om disse Google Tjenestene finner du nedenfor og på https://policies.google.com/technologies/ads.
Google Analytics


Nettstedet vårt bruker Google Analytics for å designe og forbedre nettstedet i tråd med etterspørselen. Google Analytics bruker såkalte cookies, som er lagret på din enhet og som muliggjør en analyse av din bruk på nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapsler overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. På denne nettsiden bruker vi utvidelsen av IP maskering (såkalt IP-maskering) dvs. at IP-adressen din blir forkortet av Google i EU-landene eller i andre kontraherende stater i avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde før den blir overført og lagret i USA. Bare unntaksvis vil hele IP-adressen bli overført til en Google-server i USA og forkortet der.

 

På vegne av operatøren av dette nettstedet vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk på nettstedet, for å utarbeide rapporter om nettstedets aktiviteter og for å tilby ytterligere tjenester til nettstedets operatør i forbindelse med bruken på nettstedet og Internett.

 

Hvis du er en Google-kontoinnehaver og har samtykket til personaliserte annonser («Annonsepersonalisering»), inkluderer Googles tjenester også rapporter om effektiviteten til våre ulike annonseringstiltak (inkludert rapporter på tvers av enheter), demografi og interessene til våre brukere, samt funksjoner for levering på tvers av enheter av online annonsering. I dette tilfelle er behandlingsgrunnlaget for behandlingen ditt samtykke til Google (GDPR artikkel 6 (1) (a)).

 

Du kan når som helststanse innsamlingen eller evalueringen av dine data av Google Analytics ved å laste ned og installere nettleserplugin som er tilgjengelig på følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Dataen som er sendt av oss og koblet til informasjonskapsler, bruker-ID eller annonse-ID slettes automatisk etter 14 måneder.

 

For mer informasjon om vilkårene for bruk av Google Analytics, besøk https://www.google.com/analytics/terms/
 

Google Doubleclick Floodlights

 

Nettstedet vårt bruker Google Doubleclick Floodlights for å evaluere bruken av nettstedet og samle informasjon for å kunne målstyre vår markedsføring. Google Doubleclick Floodlights tjenestene genererer rapporter over dine nettaktiviteter, slik at Miele kan tilpasse sine Internett-tilbud etter dine behov.

 

DoubleClick Floodlights inneholder ingen personopplysninger. Noen ganger inneholder informasjonskapselen en ekstra, anonym identifikator som identifiserer en kampanje som brukeren tidligere har vært i kontakt med. Dermed er det umulig å trekke konklusjoner basert på kjøpsatferden til en bestemt person.

 

Du kan når som helst stanse innsamlingen eller evalueringen av dine data av Google Doubleclick Floodlights ved å laste ned og installere nettleserplugin som er tilgjengelig på følgende lenke https://adssettings.google.com/authenticated

 

For mer informasjon om vilkårene for bruk av Google Doubleclick Floodlights, besøk https://marketingplatform.google.com/about/enterprise/.

 

 

3.2  WiredMindsPå vår nettside bruker vi forskjellige informasjonskapsler for analyse levert og/eller brukt av WiredMinds GmbH. WiredMinds bruker informasjonskapsler til å samle inn, behandle og lagre data og deretter opprette en brukerprofil under et pseudonym.De innsamlede dataene, som også kan omfatte personopplysninger, overføres til WiredMinds eller hentes direkte inn av WiredMinds. WiredMinds kan bruke informasjon som samles inn ved besøk på nettsidene, til å opprette en anonym brukerprofil.

 

De innsamlede dataene skal ikke brukes, uten vedkommendes uttrykkelige samtykke, til å identifisere besøkeren på denne nettsiden personlig, og skal heller ikke kombineres med personopplysningene til bæreren av pseudonymet. Hvis IP-adresser samles inn, skal de anonymiseres umiddelbart etter innsamling ved å slette den siste nummerblokken.

 

Du kan når som helst stanse innsamlingen eller evalueringen av dine data av WiredMinds ved å laste ned og installere nettleserplugin som er tilgjengelig på følgende lenke: https://test.wiredminds.de/track/cookie_mgr.php?mode=dont_track_ask&websitesel=6febe419a06fcffe&lang=de.

 

For mer informasjon om vilkårene for bruk av WiredMinds, besøk https://wiredminds.de/en/data-privacy-leadlab/

 

 

 

3.3  Flere detaljerDu kan deaktivere informasjonskapsler for analyse. Flere detaljer om hver enkelt informasjonskapsel vi bruker for analyse, finner du i den følgende tabellen:

Navn

Tredjepart

Formål

Lagringstid

_ga

 

 

 

 

 

Google

 

 

 

 

 

Google Analytics

2 år

_gid

24 timer

_gat

1 minutt

AMP_Tokenoken

30 sekunder til 1 år

_gac_<property-id>

90 dager                                                                    

test_cookie

 

 

 

 

Google

 

 

 

 

Google Doubleclick Floodlights

1 dag

IDE

1 år

RUL

1 år

_gcl_au

2 måneder og 29 dager

1P JAR

1 måned

ANID

9 måneder

CONSENT

19 år

NID

6 måneder

DV

10 minutter